پشتیبانی نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار شامل رسیدگی به هر درخواستی می شود که به سیستم عامل، مجازی ساز، نرم افزارهای نصب شده در سرور، کنترل پنل و تنظیمات نرم افزاری مرتبط باشد. خدمات نرم افزاری به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

  • نصب و پیکربندی پیش فرض

شامل نصب سیستم عامل و نرم افزارها با گزینه ها و انتخاب های پیش فرض می شود. این بخش شامل هر گزینه و انتخابی که به صورت پیش فرض در سیستم عامل نصب می گردد، می باشد.
توجه نمایید که نصب، فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yum در CentOS و apt –get در Debian)، درصورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده ی کنترل پنل برای نصب نرم افزار استفاده خواهد شد.

  • پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

شامل هرگونه تنظیم و پیکربندی فراتر از «نصب و پیکربندی پیش فرض» می باشد. به عنوان مثال بروزرسانی و اعمال تغییر در تنظیمات دیوار آتش، نصب گواهی SSL، بهینه سازی تنظیمات بانک اطلاعاتی و مواردی از این دست.

  • عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

شامل مواردی می شود مانند، بررسی سرور، بازبینی Logها، انجام مانیتورینگ و یافتن دلیل از دسترس خارج شدن سرور و امثال آن.

  • بروزرسانی نرم افزاری

این بخش نیز مانند «نصب و پیکربندی پیش فرض» فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yum در CentOS و apt –get در Debian)، درصورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده ی کنترل پنل برای بروزرسانی نرم افزار استفاده خواهد شد.
ایران سرور برای رسیدگی به اشکالات نرم افزاری، این امور را به ۵ دسته ی متفاوت، در قالب ۴ سطح پشتیبانی و یک سطح از خدمات غیرقابل ارائه تقسیم کرده است.
تمام سرورهای اختصاصی، مجازی و خدمات اشتراک فضا (Collocation) تحت پوشش یکی از این سطوح خدمات نرم افزاری می باشند، در ادامه لیست خدمات رایگانی که در سطوح مختلف پشتیبانی ارائه می گردد آمده است.