درباره ما

شرکت خدمات کامپیوتری آرایه در سال 1371 تاسیس گردید خدمات مورد ارائه در این شرکت طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای اداری و کاربردی می باشد، در زمینه آموزش و سخت افزار نیز فعالیت داشته، و با ارائه خدمات در حیطه نرم افزار فعالیت خود را ادامه میدهد.

 

درباره ما